ISSN 0043-5147

ISSN 0043-5147

Dwumiesięcznik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE/PUB MED, EBSCO , SCOPUS ORAZ INDEX COPERNICUS, MNiSW ( 11 pkt ) i POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ

 

Ważna informacja dla autorów!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 2017 roku opłata za publikację artykułu w czasopiśmie Wiadomości Lekarskie wynosi 1000 zł plus 23% VAT. Wydawnictwo wystawia faktury zarówno instytucjom zatrudniającym Autorów i opłacającym druk artykułu, jak i Autorom, którzy sami płacą za swoją publikację.

Jeżeli pierwszym autorem pracy jest osoba z zespołu recenzentów czasopisma – za druk pracy nie pobieramy opłaty, jeżeli zaś jest kolejnym współautorem – opłata wynosi 500 zł plus 23%VAT.

Jeżeli pierwszym autorem jest członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z udokumentowaną opłaconą składką członkowską za ostatnie 3 lata – praca publikowana jest nieodpłatnie.

Wprowadzenie opłaty za publikacje wynika z faktu, iż czasopismo nie ma żadnych stałych zewnętrznych źródeł finansowania, od 2017 roku jest publikowane w otwartym dostępie i tylko wpłaty od Autorów i instytucji gwarantują regularne wydawanie periodyku. Od 2017 roku Wiadomości Lekarskie ukazywać się będą jako dwumiesięcznik.

Wydawca

Lublin, 15-17 marca 2018: Spotkania Reumatologiczne

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniach 15 – 17 marca 2018 r. w Lublinie
odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Obchodzimy 15-lecie
istnienia Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
oraz 45-lecie istnienia Oddziału Reumatologii w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Nowa strona www w przygotowaniu

Informujemy, że trwa budowa nowego serwisu internetowego, w którym dostępne będą online artykuły ze wszystkich naszych czasopism. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy niebawem na zaktualizowaną stronę czasopisma.

Zastosowanie podskórnego metotreksatu w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów

Subcutaneous methotrexate in psoriasis and psoriatic arthritis treatment

Aneta Szczerkowska-Dobosz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

STRESZCZENIE

Wiadomości Lekarskie staną się dwumiesięcznikiem!

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż od roku 2017 Wiadomości Lekarskie zwiększą swoją częstotliwość ukazywania się. Od numeru 1/2017 staną się dwumiesięcznikiem.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami prenumeraty.

Pembrolizumab w walce z rakiem płuc

W dwóch dużych badaniach, które zostały przedstawione na głównym sympozjum podczas kongresu ESMO 2016, wykazano, że produkt leczniczy KEYTRUDA ® (pembrolizumab) firmy MSD może być skuteczny w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami w szerokiej populacji pacjentów.