BĘDĄ CZĘSTSZE KONTROLE PODATKOWE LEKARZY

W 2016 r. branża medyczna po raz pierwszy znajduje się w Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej, który wyznacza kierunki działania urzędników skarbowych na dany rok. Podatnicy, w tym lekarze-przedsiębiorcy, mają małą świadomość praw i obowiązków ciążących na organach podatkowych. Dlatego, jeśli dojdzie do kontroli skarbowej, zgadzają się nieświadomie na prowadzenie jej w sposób uwzględniający jedynie interes fiskusa.
– Kontrole podatkowe są jedną z najbardziej stresujących sytuacji dla podatnika – mówi mec. Monika Wolska-Bryńska z Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group. – Niejasne przepisy podatkowe, a także niski poziom kompetencji urzędników sprawiają, że kontrole stanowią dla przedsiębiorcy kluczowe ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej – dodaje.

Przyczyny zwiększonych kontroli
Warto pamiętać, że branża medyczna należy do branż newralgicznych i typowanych do wzmożonych kontroli w 2016 r. Krajowy Plan Działania Administracji Podatkowej oraz nowelizacja Ordynacji podatkowej i przepisy o inwigilacji stanowią podstawę zintensyfikowania kontroli.
Ponadto, w zakresie dochodów nieujawnionych, które reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, kontrolowanym może być każdy, bez względu na status zawodowy. Lekarze- przedsiębiorcy często prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale należy pamiętać, że kontrole mogą ich dotknąć bez względu na to, w jakiej formie i na podstawie jakich umów wykonują swoją pracę. Może dochodzić do sytuacji, kiedy na skutek kontroli przeprowadzonej, np., w ramach działalności gospodarczej, wtórnie zostaną podjęte czynności w zakresie dochodów nieujawnionych.

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie duża nowelizacja Ordynacji podatkowej, wprowadzająca wiele nowych rozwiązań. Zgodnie z nimi organy podatkowe są uprawnione, m.in., do dokonywania już w ramach czynności sprawdzających weryfikacji pod kątem formalnej poprawności dokumentów dotyczących poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów), opodatkowanych lub nieopodatkowanych. Działania organów podatkowych będą mniej sformalizowane, co daje im więcej możliwości do sprawdzenia źródła pochodzenia środków finansowych podatników, przeznaczonych na dokonanie danego zakupu, np. nieruchomości.
Konsekwencją będzie częstsze podejmowanie tych działań przez urzędy, a więc w efekcie zwiększona liczba samych postępowań podatkowych i kontroli.

Skąd urzędy czerpią wiedzę o naszych dochodach?
Organy podatkowe mają szerokie możliwości pozyskiwania informacji o majątku podatnika.

– Informacje o finansach podatników mogą trafiać do urzędów skarbowych z różnych źródeł, np. od komorników, notariuszy, banków, które są zobowiązane przekazywać fiskusowi informacje o określonych operacjach finansowych swoich klientów, nie powiadamiając ich o tym, oraz z donosów.
Także w momencie, gdy sprzedajemy nieruchomość, jest przygotowywana odpowiednia informacja do organu podatkowego. Również organy prowadzące, np., spis pojazdów powinny wysyłać do urzędów odpowiedni rejestr o zbyciu i nabyciu samochodów. Urzędnicy skarbowi mają wytyczne, aby pozyskiwać informacje nawet od kół i stowarzyszeń skupiających miłośników drogich sportów, np. łowieckich – mówi Monika Wolska-Bryńska, radca prawny w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked