Colonnade ubezpiecza aparaty słuchowe Słuchmed

Colonnade Insurance S.A. podpisał umowę z firmą ACS Słuchmed w zakresie ubezpieczenia aparatów słuchowych. Dzięki tej inicjatywie osoby niedosłyszące mogą skorzystać z ochrony na wypadek uszkodzenia lub utraty aparatu, który na co dzień ma im zapewniać pełen komfort i bezpieczeństwo.

Dzięki współpracy Colonnade i Słuchmed, użytkownicy aparatów słuchowych mogą przedłużyć gwarancję na zakupione urządzenia o dodatkowe 12 miesięcy po zakończonej gwarancji producenta. Bardzo ważną i nierozłączną częścią ubezpieczenia jest ochrona w razie uszkodzeń wskutek nieszczęśliwego wypadku, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ochrona ta rozpoczyna się już od momentu zakupu aparatu słuchowego. Jeśli aparat zostanie uszkodzony wskutek nieszczęśliwego wypadku, utracony w wyniku kradzieży lub ulegnie awarii, osoba niedosłysząca nie będzie narażona na dodatkowe, często wysokie koszty związane z naprawą lub zakupem nowego urządzenia.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, w Colonnade tworząc ubezpieczenia inspirujemy się ludźmi i ich realnymi potrzebami. Przykładem takich działań jest właśnie oferta dla osób niedosłyszących, przygotowana we współpracy z ACS Słuchmed – mówi Paweł Brodzik, Warranty & Affinity Service Programs Manager w Colonnade. Średnia cena aparatu słuchowego sięga kilku tysięcy złotych, więc utrata lub uszkodzenie aparatu naraża niedosłyszących na wysokie koszty. Bardzo droga może okazać się także naprawa urządzeń, które ze względu na delikatną konstrukcję są bardzo podatne na uszkodzenia. Ubezpieczenie aparatu pozwala osobom z dysfunkcjami słuchu chronić swój aparat i tym samym uniknąć dodatkowych kosztów – dodaje.
Aby ułatwić proces ubezpieczenia aparatu słuchowego, formalności są organizowane za pośrednictwem ACS Słuchmed. Ochroną może zostać objęty tylko nowy aparat w momencie jego zakupu. Podobnie jak w przypadku samego zakupu, podpisanie umowy ubezpieczenia nie wymaga obecności osoby niedosłyszącej. Może być ona reprezentowana przez osobę bliską, opiekuna lub nawet pracodawcę.

Jako operator ogólnopolskiej sieci gabinetów protetyki słuchu pracujemy ze świadomością, że nasze produkty umożliwiają osobom niedosłyszącym pełen kontakt z otoczeniem. Od ponad 27 lat obecności na rynku analizujemy potrzeby naszych klientów i szukamy rozwiązań, które ułatwią im codzienne funkcjonowanie z wadą słuchu. Jednym z takich rozwiązań jest oferta ubezpieczenia aparatów słuchowych, którą wprowadzamy wspólnie z Colonnade – mówi Radosław Kruzel, Wiceprezes
Zarządu ACS Słuchmed.

Jeśli w trakcie używania aparatu słuchowego zajdzie potrzeba skorzystania z ochrony gwarancyjnej lub niedosłyszący będzie musiał zgłosić uszkodzenie albo utratę urządzenia, powinien skontaktować się bezpośrednio z punktem Słuchmed, w którym aparat został kupiony. Zgłoszenia można także dokonać telefonicznie w Centrum Autoryzacji Szkód Ubezpieczyciela.

O Colonnade Insurance S.A.

Colonnade Insurance S.A. należy do kanadyjskiej grupy Fairfax Financial Holdings Ltd., jednego ze światowych liderów w dziedzinie ubezpieczeń. Firma oferuje szerokie portfolio specjalistycznych produktów, różniących się od standardowych ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczenia przemysłowe i biznesowe. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma jest obecna w Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.

O Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings Limited jest spółką holdingową, która poprzez spółki zależne prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz zarządzania inwestycjami. Firma Fairfax została założona w 1985 roku przez obecnego Prezesa i Dyrektora Generalnego, V. Prem Watsa. Siedziba Spółki znajduje się w Toronto w Kanadzie. Akcje Fairfax są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto pod symbolem FFH oraz w dolarach amerykańskich pod symbolem FFH.U.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked