Pembrolizumab w walce z rakiem płuc

W dwóch dużych badaniach, które zostały przedstawione na głównym sympozjum podczas kongresu ESMO 2016, wykazano, że produkt leczniczy KEYTRUDA ® (pembrolizumab) firmy MSD może być skuteczny w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami w szerokiej populacji pacjentów.

W badaniu KEYNOTE-024, opublikowanym na łamach The New England Journal of Medicine, wykazano przewagę produktu leczniczego KEYTRUDA stosowanego w monoterapii nad chemioterapią pod względem przeżycia wolnego od progresji i przeżycia całkowitego w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z wysoką ekspresją PD-L1.

W opublikowanym na łamach The Lancet Oncology badaniu KEYNOTE-021 w kohorcie G wykazano, że produkt leczniczy KEYTRUDA w skojarzeniu z chemioterapią jest skuteczniejszy niż sama chemioterapia w leczeniu pierwszego rzutu; pacjentów włączano do badania niezależnie od ekspresji PD-L1.

Produkt leczniczy KEYTRUDA ® (pembrolizumab)

Produkt leczniczy KEYTRUDA to humanizowane przeciwciało monoklonalne, którego działanie polega na zwiększaniu zdolności układu odpornościowego do wykrywania i zwalczania komórek nowotworowych. Produkt leczniczy KEYTRUDA blokuje interakcje między PD-1 a jego ligandami PD-L1 i PD-L2, aktywując tym samym limfocyty T, które mogą wpływać zarówno na komórki nowotworowe, jak i na zdrowe komórki.

Produkt leczniczy KEYTRUDA podaje się we wlewie dożylnym trwającym 30 minut, co trzy tygodnie — w zatwierdzonych wskazaniach. Produkt leczniczy KEYTRUDA do wstrzykiwań jest dostępny w jednorazowych fiolkach zawierających 100 mg pembrolizumabu.

Skoncentrowani na onkologii

Naszym celem jest wykorzystywanie przełomowych osiągnięć nauki do opracowywania innowacyjnych leków przeciwnowotworowych dla pacjentów na całym świecie. Pasją pracowników działu onkologii w firmie MSD jest pomaganie ludziom w walce z rakiem, a ich zobowiązaniem — działanie na rzecz większego dostępu do leków przeciwnowotworowych. Koncentrujemy się na badaniach naukowych w obszarze immunoonkologii. Przyspieszamy nasze działania na wszystkich etapach — od laboratorium do kliniki — by przynosić nadzieję chorym na nowotwory.

W ramach działań w obszarze onkologii firma MSD bada możliwości wykorzystania potencjału immunoonkologii w ramach jednego z najszybciej rozwijających się programów badań w naszej branży. Obecnie prowadzimy szeroko zakrojony program badawczy obejmujący ponad 350 badań klinicznych, których celem jest ocena stosowania opracowanego przez nas przeciwciała przeciwko PD-1 w leczeniu ponad 30 typów nowotworów. Stale poszerzamy nasze portfolio produktów immunoonkologicznych poprzez strategiczne przejęcia. Naszym priorytetem są prace rozwojowe nad kilkoma obiecującymi immunoterapeutykami, dzięki którym leczenie zaawansowanych nowotworów może być jeszcze bardziej skuteczne.

Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas badań klinicznych związanych z onkologią można znaleźć na stronie:

www.MSD.com/clinicaltrials.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked