onkologia Posts

Katowice, 12-13 maja: Ginekologia onkologiczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Praktyczne aspekty postępowania w ginekologii onkologicznej”, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w Hotelu Angelo w Katowicach.

Pembrolizumab w walce z rakiem płuc

W dwóch dużych badaniach, które zostały przedstawione na głównym sympozjum podczas kongresu ESMO 2016, wykazano, że produkt leczniczy KEYTRUDA ® (pembrolizumab) firmy MSD może być skuteczny w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami w szerokiej populacji pacjentów.

Warszawa, 22 maja: Seminarium UroRadioOnkologii

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań skierowanych do specjalistów
z dziedziny urologii, radiologii oraz onkologii.

Postanowiliśmy, aby nasze trzy specjalności – urologia, radiologia, onkologia – spotkały się w Warszawie. W trakcie Seminarium przewidzieliśmy nie tylko wykłady, ale również prezentacje przypadków,  dyskusje okrągłego stołu oraz indywidualne spotkania z ekspertami.

To właśnie wspólna opieka nad pacjentami z rakiem stercza, wspólne planowanie leczenia pozwalają na poprawę przeżywalności i uzyskanie optymalnych wyników leczenia tego nowotworu. Wierzymy, że wspólnie wypracujemy jeszcze lepsze standardy postępowania z naszymi chorymi.

Licząc na Państwa przychylne podejście, serdecznie zapraszamy do Warszawy, niech w dniu 22 maja 2015 roku słowa omne trium perfectum nabiorą rzeczywistego znaczenia.

Prof. Jacek Fijuth                       Prof. Piotr Radziszewski                      Prof. Cezary Szczylik

I Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii – Rak stercza
Warszawa, 22.05.2015 r.
Airport Hotel Okęcie

ul. 17 Stycznia 24

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Seminarium
oraz do rejestracji www.uroweb.pl

uroweb

Nagrody za najlepsze naukowe prace oryginalne

KOMUNIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

Polskie Towarzystwo Lekarskie przyznaje raz w roku nagrody za najlepsze oryginalne prace naukowe w dziedzinie: onkologii, pneumonologii i onkohematologii zamieszczone w Polskim Merkuriuszu Lekarskim, Wiadomościach Lekarskich i Przeglądzie Lekarskim – czasopismach PTL.

Fundatorem nagród jest Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego.

Nagrodę otrzymują pierwsi autorzy prac; muszą być oni członkami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Regulamin przyznawania nagród znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa: www.ptl.org.pl

Nowa terapia leczenia bólu dla pacjentów onkologicznych

Ministerstwo Zdrowia udostępniło cierpiącym pacjentom onkologicznym nową terapię leczenia bólu

Polscy lekarze od listopada br. mogą stosować innowacyjny preparat u swoich pacjentów z bólem nowotworowym i zaparciami poopioidowymi – informuje dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Przewlekłe zaparcia poopioidowe będące działaniem niepożądanym terapii przeciwbólowej, stanowią dodatkowy problem zdrowotny dla chorego oraz utrudnienie w opiece dla jego bliskich. Terapia celowana łącząca oksykodon z naloksonem, odwraca negatywny wpływ opioidów na czynność przewodu pokarmowego bez zaburzenia efektu przeciwbólowego. Stosowanie tej formy leczenia u pacjentów cierpiących z powodu zaparć poopioidowych, rekomendują specjaliści m. in. w zaleceniach postępowania Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej „Zaparcie stolca u chorych na nowotwory” oraz Ministerstwo Zdrowiaw „Standardach farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory i inne przewlekłe postępujące zagrażające życiu choroby”.

Jestem przekonany, że wprowadzenie terapii silnego bólu z profilaktyką zaparć poopioidowych na listę leków refundowanych, zgodnie z obowiązującym od listopada obwieszczeniem Ministra Zdrowia, znacznie poprawi jakość życia osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu – mówi Szymon Chrostowski, Prezes Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”. Skuteczne leczenie zaparć poopioidowych to kolejny postulat Koalicji, po wprowadzeniu powszechnej edukacji lekarzy w zakresie medycyny bólu oraz złagodzeniu przepisów dotyczących stosowania zapisu recept Rpw, który został wysłuchany uznany przez Ministra Zdrowia. Doceniamy fakt, że leczenie bólu oraz troska o optymalną jakość życia chorego onkologicznego, są traktowane przez system ochrony zdrowia na równi z leczeniem przyczynowym.

 

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” dostrzega jeszcze wiele problemów w obszarze leczenia bólu w Polsce. Do wykonania jest gigantyczna praca nad systematyczną edukacją lekarzy oraz zmiana nastawienia całego społeczeństwa do leków opioidowych, ponieważwystępujący przewlekle silny ból stanowi poważny problem społeczny. Uniemożliwia choremu codzienne funkcjonowanie a w skrajnych przypadkach może prowadzić do myśli samobójczych.

 

W Polsce żyje rocznie ok. 200 000 osób cierpiących z powodu bólu nowotworowego. Szacuje się, że około 90% chorych z bólami nowotworowymi może być skutecznie leczonych farmakologicznie. Podstawową rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia, odgrywają analgetyki opioidowe. Substancje te nie uzależniają gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza i spośród wszystkich znanych środków farmakologicznych, wywierają najsilniejszy efekt przeciwbólowy. Ograniczeniami w ich stosowaniu, są oprócz barier wynikających z opioidofobii, przede wszystkim objawy niepożądane, z których zaparcia są najbardziej dokuczliwe dla pacjenta.

 

Połączenie oksykodonu z naloksonem dostępne jest w stałym stosunku 2:1 w tabletkach o mocy 5/2,5 mg, 10/5 mg i 20/10 mg. Jest to lek o przedłużonym uwalnianiu, do stosowania dwa razy na dobę, co 12 godzin. Wysoka skuteczność przeciwbólowa leku wynika z oksykodonu, który ma udowodnioną w badaniach skuteczność w różnych rodzajach bólu w tym trzewnym i neuropatycznym. Natomiast za efekt zapobiegania występowaniu zaparć poopioidowych odpowiada nalokson – komentuje dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.

Więcej informacji:

D&D Communication

ul. Głogowska 18 01-743 Warszawa

paulina.kuczynska@ddc.com.pl,

tel.: 501 939 760