publikacja Posts

Ważna informacja dla autorów!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 2017 roku opłata za publikację artykułu w czasopiśmie Wiadomości Lekarskie wynosi 1000 zł plus 23% VAT. Wydawnictwo wystawia faktury zarówno instytucjom zatrudniającym Autorów i opłacającym druk artykułu, jak i Autorom, którzy sami płacą za swoją publikację.

Jeżeli pierwszym autorem pracy jest osoba z zespołu recenzentów lub Rady Naukowej czasopisma – za druk pracy nie pobieramy opłaty, jeżeli zaś jest kolejnym współautorem – opłata wynosi 500 zł plus 23%VAT.

Jeżeli pierwszym autorem jest członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z udokumentowaną opłaconą składką członkowską za ostatnie 3 lata – praca publikowana jest nieodpłatnie.

Wprowadzenie opłaty za publikacje wynika z faktu, iż czasopismo nie ma żadnych stałych zewnętrznych źródeł finansowania, od 2017 roku jest publikowane w otwartym dostępie i tylko wpłaty od Autorów i instytucji gwarantują regularne wydawanie periodyku. Od 2017 roku Wiadomości Lekarskie ukazywać się będą jako dwumiesięcznik.

Wydawca

Opole, 7-8 maja 2015: Od pomysłów do publikacji

Szanowni Państwo!

W imieniu JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów – Naukowego i Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji Pulsu

pt. Od pomysłów do publikacji

serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2015 r. w Opolu, na terenie PMWSZ.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej:

http://2mkpu.wsm.opole.pl

Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, wydawców, i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami publikowania naukowego i wydawania czasopism naukowych. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje, debaty naukowe i branżowe oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo i rozpropagowanie Konferencji w Państwa środowiskach naukowych i uczelnianych.

Zapraszamy do Opola!

Komitet Naukowy i Organizacyjny II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni

Opole, 7-8 maja 2015 r.

Znak graficzny Konf PULS 7-8.05.2015