spis treści Posts

Spisy treści 2017! CONTENTS

Dla Państwa wygody zamieszczamy spisy treści z dotychczasowych numerów Wiadomości Lekarskich, które ukazały się w tym roku.

Wydanie specjalne

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się wydania specjalnego Wiadomości Lekarskich, poświęconego leczeniu gruźlicy. Autorem artykułów jest dr Tadeusz M. Zielonka.

Spis treści wydania specjalnego

1. Gruźlica wyzwaniem dla medycyny w XXI wieku

2. Prawne obowiązki lekarza oraz innych pracowników służby zdrowia związane z diagnostyką, leczeniem, informowaniem, orzekaniem i rejestracją chorych na gruźlicę

3. Prawne obowiązki instytucji i kierowników zakładów opieki zdrowotnej związane z kontrolą zakażeń, informowaniem, orzekaniem, rejestracją i finansowaniem świadczeń chorych na gruźlicę.

4. Prawne obowiązki chorych lub podejrzanych o zachorowanie na gruźlicę i osób z ich otoczenia.

5. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych dla chorych na gruźlicę?

 

Wydanie specjalne jest dostępne w ramach prenumeraty w roku 2015 oraz w sprzedaży detalicznej wysyłkowej.

Cena: 25 zł (w tym 5% VAT).

Koszt wysyłki wliczony w cenę publikacji.