sympozjum Posts

Konstancin-Jeziorna, 24 listopada: XI Sympozjum

CKR oferuje kompleksowe usługi  w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Oprócz działalności medycznej ośrodek prowadzi także działalność naukową. Istotnym jej elementem jest coroczna organizacja sympozjów naukowych, które są kierowane do lekarzy, fizjoterapeutów, instytucji społecznych oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Wydarzenia te są okazją do zaprezentowania osiągnięć CKR, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także do popularyzacji nowości ze świata medycyny.

Warszawa, 6 marca: Spotkania Nefrologiczne

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

zgodnie z tradycją, Katedra i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie organizuje w marcu, tym razem już XI Warszawskie Spotkania Nefrologiczne.
W tym roku sympozjum poświęcone będzie w całości zaburzeniom mineralno-kostnym w przewlekłej chorobie nerek. Jest to obszar, w którym pojawiło się dużo nowych odkryć, w istotny sposób zmieniających nasze spojrzenie na patogenezę tych zaburzeń i koncepcje ich leczenia. Zawiłe interakcje, jakie zachodzą pomiędzy komórkami kości, ich nowopoznane czynności endokrynne i osi hormonalne z innymi narządami jakie tworzą, są trudne i wymagają oswojenia się z nimi. Musimy się z tymi zagadnieniami zmierzyć wszyscy, gdyż na progu mamy już nowe rozwiązania farmaceutyczne, takie jak choćby przeciwciała przeciw sklerostynie, znajdujące się obecnie w III fazie badań klinicznych.
Dzięki naszym znakomitym wykładowcom, spróbujemy przybliżyć Państwu tę złożoną problematykę. Istnieje też dużo niejasności w naszej praktyce klinicznej, między innymi dotyczącymi stosowania różnych metabolitów witaminy D czy ich analogów – o tym chcemy podyskutować z naszymi ekspertami.

Sympozjum odbędzie się 6 marca (piątek) w Hotelu Mercure Centrum, ul. Złota 48/54 w Warszawie.

Wstęp jest wolny, natomiast ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o zgłaszanie się uczestników do sekretariatu Kliniki:

tel: (022) 599-26-58, fax: (022) 599-16-58

lub e-mail nefrologia@wum.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

JMR

 

 

Sprawdź:

- Program

- Mapka