Warszawa, 19 września: Servier dla Serca

To już 15. Serdecznych Lat!

Rusza jubileuszowa edycja kampanii „Servier dla Serca” Kampania „Servier dla Serca” organizowana jest nieprzerwanie od 2003 roku. Zwróciła uwagę setek tysięcy Polaków na stan zdrowia ich serc i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z chorób układu krążenia i niezdrowego stylu życia. Kardiologiczna Poradnia Servier także w tym roku, po raz 15. w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Servier dla Serca” rusza w Polskę pod hasłem „15 Serdecznych Lat”, aby wsłuchiwać się w serca Polaków.

Ambicją organizatorów kampanii od 15 lat jest ciągłe zwiększanie społecznej świadomości Polaków na temat profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego i zdrowego stylu życia. Z każdą kolejną edycją – kampania „Servier dla Serca” koncentrowała się na różnych aspektach tych chorób i problemach związanych z profilaktyką kardiologiczną wśród Polaków. Działania edukacyjne poświęcone były chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczemu, zawałowi serca, niewydolności serca, chorobom serca u kobiet, osobom po 60. roku życia, które z uwagi na wiek są szczególnie narażone na ryzyko powikłań nadciśnienia tętniczego, a także profilaktyce kardiologicznej u dzieci i młodzieży. Wszystko po to aby uświadomić Polakom konieczność wspólnej troski o zdrowe serca, zwracając uwagę na wdrażanie prawidłowych wzorców zachowań prozdrowotnych od najmłodszych lat.

19 września kampania „Servier dla Serca”, pod hasłem „15 Serdecznych lat” zawita do Warszawy. Akcja swoim zasięgiem obejmie również: Dąbrowę Górniczą (23 września) Katowice (24 września), Kraków (24 września), Łódź (24 września), Gdańsk (25 września), Białystok (26 września), Bydgoszcz (1 października), Wrocław (3 października), Rzeszów (5 października) i Lublin (6 października).

O tegorocznej akcji

Więcej informacji:

www.dbajoserce.pl oraz facebook.com/dbajoserce

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked