Ważna informacja dla autorów!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 2017 roku opłata za publikację artykułu w czasopiśmie Wiadomości Lekarskie wynosi 1000 zł plus 23% VAT. Wydawnictwo wystawia faktury zarówno instytucjom zatrudniającym Autorów i opłacającym druk artykułu, jak i Autorom, którzy sami płacą za swoją publikację.

Jeżeli pierwszym autorem pracy jest osoba z zespołu recenzentów lub Rady Naukowej czasopisma – za druk pracy nie pobieramy opłaty, jeżeli zaś jest kolejnym współautorem – opłata wynosi 500 zł plus 23%VAT.

Jeżeli pierwszym autorem jest członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z udokumentowaną opłaconą składką członkowską za ostatnie 3 lata – praca publikowana jest nieodpłatnie.

Wprowadzenie opłaty za publikacje wynika z faktu, iż czasopismo nie ma żadnych stałych zewnętrznych źródeł finansowania, od 2017 roku jest publikowane w otwartym dostępie i tylko wpłaty od Autorów i instytucji gwarantują regularne wydawanie periodyku. Od 2017 roku Wiadomości Lekarskie ukazywać się będą jako dwumiesięcznik.

Wydawca

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked