Zastosowanie podskórnego metotreksatu w leczeniu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów

Subcutaneous methotrexate in psoriasis and psoriatic arthritis treatment

Aneta Szczerkowska-Dobosz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

STRESZCZENIE

Metotreksat (MTX) jest ważnym lekiem w terapii umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy. Dzięki licznym, wieloletnim obserwacjom i kontrolowanym badaniom klinicznym profil skuteczności i bezpieczeństwa MTX jest dobrze poznany. Lek ten jest najczęściej podawany doustnie, jednak coraz więcej danych przemawia za korzyściami z podskórnego podawania metotreksatu. Badania wykazały, że biodostępność doustnego metotreksatu wykazuje znaczne osobnicze różnice i zmniejsza się wraz z dawką leku. W wielu przypadkach, aby kontrolować aktywność łuszczycy konieczne są dawki przekraczające 15 mg/tydzień, które jednak zwiększają ryzyko objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego i, u niektórych chorych, mogą nie być w pełni skuteczne. Biodostępność metotreksatu podskórnego ma liniowy i przewidywalny charakter. Badania wskazują, że lek podawany w tej postaci jest bardziej skuteczny.
Wydaje się zatem uzasadniona zamiana doustnej formy metotreksatu na podskórną, zwłaszcza u chorych leczonych doustnie MTX, u których nie uzyskano zadawalającej odpowiedzi klinicznej lub osób z objawami nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego. Sukces terapeutyczny osiągnięty za pomocą tej formuły podawania leku może, przynajmniej u niektórych chorych, odroczyć rozpoczęcie znacznie droższej terapii biologicznej. Szczególnie przydatną postacią umożliwiającą samodzielne podawanie leku przez chorych jest ampułkostrzykawka z fabrycznie zamontowaną igłą zawierająca metotreksat w wysokim stężeniu.

Słowa kluczowe: droga podania, iniekcje podskórne, biodostępność, metotreksat

Artykuł z numeru 4/2016.

Całość do pobrania tutaj.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked